വഴികാട്ടി

നിങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇവിടെ ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.

ബ്ലോഗ് ജാതകം എന്ന ഡാഷ്ബോര്‍ഡ് നവംബര്‍ 16, 2007

Filed under: തരംതിരിക്കാത്ത — കേരളഫാര്‍മര്‍ @ 6:33 am
Tags:

ബ്ലോഗറിലും വേര്‍ഡ് പ്രസ്സിലും ഡാഷ് ബോര്‍ഡുകള്‍ ലഭ്യമാണ്. എന്നാല്‍ രണ്ട് ഡാഷ് ബോര്‍ഡുകളിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിവരങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ബ്ലോഗറിന്റെ ഡാഷ്ബോര്‍ഡ് കാട്ടിത്തന്ന പൊന്നമ്പലത്തിന് നന്ദി. ഇന്റെര്‍നെറ്റിന്റെ അഗാധകളിലെ വിശാലമായ വിശകലനങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും അനിവര്‍ കാട്ടിത്തന്ന ജിമെട്രിക്സ് പെര്‍ഫോമെന്‍സിംഗ് ഡോട് കോമിലൂടെ സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയുക.

Google Analytics Google Analytics

Wordpress Dashboard WordPress

Pmetrics Performencing pmetrics.performancing

Geo Visitors I am the Green Geo Visitors

സന്ദര്‍ശകര്‍   ഇതൊരുദാഹരണം മാത്രം  ഐ.പി നമ്പര്‍ വരച്ചിരിക്കുന്നു.

Advertisements
 

One Response to “ബ്ലോഗ് ജാതകം എന്ന ഡാഷ്ബോര്‍ഡ്”

  1. Really, in ma opinion analytics is giving better info’s than a simple wordpress dashb’d. But in case of blog wordpress is better tha blogger.


ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )